Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2014

snovv
"Miała w sobie sporo z kota. Ze jednej strony niezależna, chodziła swoimi drogami i była zadziorna. Potrzebowała zabawy, rozrywki i wrażeń. Emocji, które przyniosą jej ekscytację i poczucie zagrożenia. Potrafiła się w nich zatracić… ale odpowiednio dotknięta, odpowiednio przytrzymana… wychodziła z niej potrzebująca pieszczot kotka. Dzika, ale pragnąca udomowienia."
— Perwersje
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
1068 2f40 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasmutnazupa smutnazupa
3626 e94c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
3627 0a76
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
3628 bf26
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
3629 4000
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
3636 dd5f
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
snovv
5325 9b30
Reposted fromcasanovared casanovared viasmutnazupa smutnazupa

Life is so hard when your best friend is a 9.5/10 and you’re a strong 4 with the right filter and lighting

Reposted fromanananana anananana viasmutnazupa smutnazupa
snovv
Mogę porozważać nad tym, dlaczego ludzie są z reguły straszliwie sprzeczni, bo to w zasadzie ciekawe. Chcą jednego, robią drugie. Wierzą w coś, ale nie nie robią tego właściwie. Ufają czemuś, ale jednocześnie mają co do tego wątpliwości. Boją się czegoś i wiedzą, że coś jest złe, że może ich zniszczyć, a mimo wszystko lecą jak ćmy do ognia. Mówią, że kochają, a porzucają. I z reguły kłamią nawet mówiąc prawdę.
— moje małe myśli
Reposted fromwerterowska werterowska viasmutnazupa smutnazupa
snovv
0869 548e
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa
0678 716e
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasmutnazupa smutnazupa
1652 1fea 500
Reposted fromirmelin irmelin viasmutnazupa smutnazupa
0669 b321 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasmutnazupa smutnazupa
snovv
no escape from reality
snovv
Suffering is the only thing I am good at
snovv
We were just a little too young for this love
snovv
snovv
Jesteś jak czas przeszły niepowracający, a ja tak bardzo pragnę się do Ciebie przytulić, wiesz?
— Sabela
Reposted fromSabela Sabela viasmutnazupa smutnazupa
snovv
chcesz ciepła w domu,
jednocześnie ognia na mieście
— wdowa
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl